Vilkår og betingelser som utstiller på Bergen Julemarked

Som utstiller på Bergen Julemarked er alle solidarisk ansvarlig for gjestenes opplevelser. Ved innsendelse av søknad aksepterer man vilkårene og betingelsene som stilles for alle utstillere, og for å tilstrebe at Bergen Julemarked lever opp til gjestenes forventninger.

Last ned Vedlegg - vilkår og betingelser for utstillere på Bergen Julemarked

@bergen_julemarked på instagram